Karta pobytu -
to dokument wydawany cudzoziemcom, potwierdzający legalny pobyt bez konieczności posiadania wizy, uprawniający do pobytu w RP. Okres ważności karty pobytu od 3 miesięcy do 3 lat.
za darmo
RU
PL
Jesteśmy liderami w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie legalizacji cudzoziemców w Polsce

Minimum kontaktu z urzędem, zdalnie prowadzenie sprawy, wiemy jak przyspieszyć proces uzyskania

Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu
-
-
-
100% gwarancja lub zwrot pieniędzy
1200 zł
* VAT 23%
100% gwarancja
lub zwrot pieniędzy
WIĘCEJ CEN
Na podstawie spółki
UZYSKANIE KARTY POBYTU NA PODSTAWIE PROWADZENIA DZIAŁALANOSCI W RP
2500 zł
  • ☑ Kompleksowo pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu
    kart pobytu na podstawie
    prowadzenia działalności w RP.
Zezwolenia na pracę
NA CODZIEŃ ZAJMUJEMY SIĘ ZATRUDNIENIEM OBCOKRAJOWCÓW
od 300 zł
  • ☑ Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP

    ☑ Zezwolenia na pracę wszystkich
    typów z Urzędu Wojewódzkiego
Odpowiedz na 1 pytanie i uzyskaj bezpłatną konsultację ze specjalistą
Zostaw swoje dane i nasz specjalista skontaktuje się z Tobą wkrótce!
Prosimy wybrać usługę:
Zalety Karty Pobytu
Korzystniejsze warunki kredytowe 2,6%
Prawo do otrzymania 500 zł za każde dziecko urodzone w Polsce
Możliwość zakupu samochodu lub nieruchomości
Większe szanse na uzyskanie wizy amerykańskiej
Zatrudnienie bez dodatkowych zezwoleń
Wolne podróży po Europie
Legalna działalność gospodarcza w Polsce
Perspektywa uzyskania obywatelstwa
Kredyty
Zakupy
Dziecko
Wiza USA
Zatrudnienie
Podróży
Perspektywa
Biznes
Pieczęć czerwona jest potwierdzeniem złożonych dokumentów na Kartę Pobytu.
Stempel umieszczany jest w paszporcie zagranicznym i uprawnia cudzoziemca do pobytu wyłącznie na terytorium Polski.

Cudzoziemiec może oczywiście wyjechać do swojego kraju pochodzenia, jednak aby wrócić do Polski musi uzyskać wizę lub skorzystać z możliwości wjazdu na podstawie ruchu bezwizowego (w takiej sytuacji konieczne jest posiadanie paszportu biometrycznego).

Trudności w złożeniu dokumentów i uzyskaniu stempla polegają na tym, że konieczne jest przygotowanie prawidłowego i kompletnego pakietu dokumentów po stronie wnioskodawcy i pracodawcy.

Często cudzoziemcy ubiegając się o kartę pobytu mają w Polsce problem z zarezerwowaniem terminu złożenia dokumentów do karty pobytu lub koniecznością przygotowania brakujących dokumentów do kompletu kart pobytu od pracodawcy. Do tego ONE PLUS - pomożemy Ci przygotować i jak najszybciej złożyć dokumenty lub zwrócimy Ci pieniądze.

Podczas rozpatrywania wniosku o wydanie karty pobytu Twoja tożsamość zostanie sprawdzona w takich służbach jak Straż Graniczna, Policja, ABW.
ONE PLUS od ponad 5 lat świadczy usługi w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

Nasi specjaliści monitorują wszelkie zmiany w ustawodawstwie - zawsze mamy aktualne i najbardziej istotne informacje o pobycie i zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce.

Nasza wieloletnia praktyka oferuje legalne, skuteczne i szybkie rozwiązania każdej trudnej sytuacji cudzoziemca lub pracodawcy.
Wystarczy podpisać pełnomocnictwo i podać informacje o warunkach pracy cudzoziemca.

W imieniu pracodawcy, po podpisaniu pełnomocnictwa, sporządzimy wszystkie dokumenty niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca bez konieczności wizyty pracodawcy.

W imieniu cudzoziemca po podpisaniu pełnomocnictwa kontrolujemy wszystkie terminy składania dokumentów, a także kontaktujemy się z inspektorami.
Nasza oferta jest korzystna dla obcokrajowców, ponieważ każdy klient podpisuje dwujęzyczną umowę (wersja polsko-rosyjska-angielska), w której może zapoznać się z warunkami naszej pracy i potwierdzić spełnienie warunków z wynikiem pozytywnym.

Faktura VAT 23% za nasze usługi z możliwością rozłożenia płatności na raty.
Doświadczenie
Korzyść
Nasze biuro znajduje we Wrocławiu przy placu Legionów 7. Dodatkową gwarancją naszych usług jest fizyczne i faktyczne biuro we Wrocławiu, w którym świadczone są usługi.

Biuro ONE PLUS znajduję się kilkanaście minut spacerem od przystanku tramwajowego plac Legionów we Wrocławiu.
Biuro we Wrocławiu
Dlaczego my?
Kompleks
Jaki jest czas oczekiwania na kartę pobytu w 2021r.?
Chcesz przyspieszyć proces rozpatrywania karty pobytu
na 3-6 miesięcy?
Jakie są przyczyny odmowy wydania karty pobytu?
Chcesz mieć gwarancję uniknięcia odrzucenia i szybkiego wydania karty pobytu w 2021 roku?
Rejestracja firmy w Polsce za 499 €
Rejestracja firmy w 1 dzień pod klucz za jedyne 499* € + pieczątka w prezencie.
Pobyt czasowy
Usługi
Pobyt stały, Rezydent UE
Wizy i zaproszenia
Tłumaczenie przysęgłe
Ubezpieczenie cudzoziemców
Przyspieszenie decyzji
Założenie spółki z o.o.
Obsługa firm
Zezwolenia na pracę
Odpowiadamy na pytania
Czym jest karta pobytu?
Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca, który pozwala legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawana jest maksymalnie na 3 lata. Karta Pobytu uprawia do otrzymania kredytu na terytorium RP, pozwala podróżować w krajach Schengen bez posiadania dodatkowych dokumentów (np. wiz).

Żeby złożyć wniosek na kartę pobytu musisz mieć pracę, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia na uczelni wyższej, posiadać status absolwenta, zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polski lub inne okoliczności. Wniosek na kartę pobytu musisz być złożony najpóźniej w dniu ostatniego legalnego przebywania na terytorium RP.

Wniosek na pobyt czasowy możesz złożyć za pośrednictwem poczty polskiej lub zarezerwować wizytę na osobiste złożenie dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim. Dokumenty składają się do odpowiedniego wojewody ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Jakie opłaty muszę ponieść cudzoziemiec przy złożeniu wniosku?
Opłaty na pobyt czasowy:

- 440 zł w przypadku, gdy: cudzoziemiec składa wniosek na podstawie pracy, działalności gospodarczej, Blue Card;
- 340 zł w przypadku, gdy celem złożenia wniosku są: studia, status absolwenta, związek małżeński lub chęć połączenia z rodziną.

Opłaty na pobyt stały:

- 640 zł w przypadku, gdy: cudzoziemiec składa wniosek o pobyt stały na podstawie posiadania korzenia polskiego lub wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- 0 zł w przypadku złożenia wniosku na pobyt stały na podstawie Karty Polaka.

Opłaty pozostałe:

- 50 zł wynosi opłata za wydanie plastiku;
- 25 zł wynosi opłata za wydanie plastiku w przypadku posiadania statusu studenta;
- 17 zł za udzielenia pełnomocnictwa.
Jakie dokumenty musisz przygotować dla Karty Pobytu?
Niezbędnymi dokumentami dla udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce są:

- ksero paszportu zagranicznego;
- cztery zdjęcia kolorowe 3,5 cm x 4,5 cm;
- wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce (składany w trzech egzemplarzach);
- uzasadnienie wniosku, które będzie podstawą do wydania karty pobytu w Polsce (np. Załącznik nr 1, zaświadczenie ze studiów itp.);
- informacje o miejscu faktycznego zamieszkania (umowa najmu, notarialny akt własności, umowa użyczenia itp.);
- ubezpieczenie zdrowotne obejmujące min. kwota 30 000 złotych lub ZUS ZUA;
- informacje o stanie materialnym lub regularnych dochodach (zaświadczenie z miejsca pracy, wyciągi z konta itp.).
Jaki jest czas oczekiwania na Kartę Pobytu?
Czas oczekiwania na kartę pobytu może się różnić w zależności od celu pobytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres rozpatrywania wniosku i analizy dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce wynosi do trzech miesięcy. W praktyce okres rozpatrywania sprawy od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania karty pobytu dla cudzoziemców wynosi od czterech do dziesięciu miesięcy, jest to średni okres oczekiwania na wydanie decyzji i może się wydłużać w zależności od tego na ile sprawa jest skomplikowana.
Czy można zmienić pracodawcę w czasie oczekiwania Karty Pobytu?
Podczas oczekiwania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec może zmienić miejsce pracy i dołączyć do sprawy aktualne dokumenty od nowego pracodawcy. W przypadku, gdy obcokrajowiec już posiada Kartę Pobytu i zmienia pracę, jest obowiązek składania nowego wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do odpowiedniego Wojewody.

Musisz pamiętać, że przy złożeniu wniosku na pobyt czasowy i pracę zawsze jesteś powiązany z pracodawcą, czyli w decyzji jest wskazany twój pracodawca (nie dotyczy absolwentów uczelni wyższych na terytorium RP).
Zostaw swój kontakt
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i doradzi w Twojej sprawie
Uzyskaj bezpłatną konsultację!
Zostaw swoje dane
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy
Oferta kontraktowa
Согласие на обработку персональных данных
Договор оферты
ONE PLUS specjalizuje się w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy. Świadczymy usługi konsultingowo-doradcze w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i optymalizacji kosztów pracy.
Nasze biura:
+48 71 880 85 08
+48 537 272 400
+48 690 999 780
biuro@one-plus.pro
Главный офис:plac Legionów 7,
50-047 Wrocław

Отдел в Ополе:ul. 1 Maja 30A,
45-355 Opole
ul. Piłsudskiego 14,
50-033 Wrocław
ul. 1 Maja 30A,
45-355 Opole
Kontakty:
Usługi:
biuro@one-plus.pro