Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Termin zakończenia pandemii COVID -19 w Polsce

Aktualności
Od 24 sierpnia 2023 r.uchylona zostanie ustawa uchwalona 2 marca 2020 r. dotycząca przedłużenia legalnego pobytu, zezwoleń na pracę itp., w związku z COVID-19.

Do tej daty wszystko pozostaje aktualne jak poprzednio. Do 24.08.2023 roku przedłużone:
  • Polska Wiza, biometria, Zezwolenie na pobyt czasowy, których termin upłynął w momencie obowiązywania zagrożenia epidemiologicznego
  • Wydane zezwolenia na pracę

Warto pamiętać, że podróżowanie po innych krajach Unii Europejskiej i krajach strefy Schengen na podstawie przedłużonych dokumentów jest zabronione! Przedłużenie obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

W przypadku uchylenia przepisów o legalnym przebywaniu cudzoziemców w Polsce ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, cudzoziemcy będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały. W przeciwnym razie konieczne będzie opuszczenie kraju w ciągu tych 30 dni.

W tej chwili kolejka do złożenia wniosku trwa średnio 1,5-2,5 miesiąca. W związku z tym po ogłoszeniu końca zagrożenia epidemiologicznego będziesz miał możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt również za pośrednictwem poczty, co oczywiście wydłuża termin rozpatrzenia wniosku! Nie zwlekaj z sporządzaniem dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terytorium Polski.