Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zmiany w rezerwacji daty odbioru karty pobytu we Wrocławiu

Czasowy lub stały pobyt
Od 27 listopada 2023 roku wprowadzono nowy formularz rejestracji do wyboru daty odbioru karty pobytu we Wrocławiu. Ten proces stał się bardziej wygodny i prosty dzięki korzystaniu z usługi online (https://kartypobytu.duw.pl/).

Na zamieszczonym na stronie obrazie możesz zobaczyć nowy formularz rejestracyjny. Aby skutecznie się zarejestrować, należy wprowadzić następujące dane:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Data urodzenia
  • Adres e-mail
  • Numer opłaty (РІО)
  • Kod weryfikacyjny (ostatnie 4 cyfry numeru paszportu)
  • Wybór miejsca odbioru karty (Wrocław lub Legnica)

Po potwierdzeniu Twojej aplikacji na wskazany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie, w którym będzie napisane, że wnioskodawca otrzyma w następnym e-mailu ustaloną datę i godzinę odbioru karty.

Po weryfikacji otrzymasz wiadomość z datą, czasem wizyty i numerem biletu (teraz nie trzeba już brać biletu z automatu). Po przybyciu do Urzędu Wojewódzkiego w wyznaczonym dniu, oczekuj na wezwanie na monitorze z numerem Twojego biletu (D***), i informacją o okienku, gdzie zostanie wydana karta pobytu. Nie zapomnij zabrać ze sobą aktualnego paszportu, użytego przy składaniu wniosku, potwierdzenia zapłaty za kartę oraz poprzedniej karty pobytu (jeśli posiadasz).

Gratulujemy wszystkim zakończenia migracji na nową stronę rezerwacji i życzymy szybkich pozytywnych decyzji i kart o długim okresie ważności!

P.S. Nowa strona rejestracji jest przeznaczona do składania wniosków przez cudzoziemców, którzy otrzymali informację o gotowości karty pobytu.

Sposób rezerwacji na odbiór karty pobytu podczas wieczorów informacyjnych i sobót (ODBIÓR KARTY– WIECZORY, ODBIÓR KARTY POBYTU – SOBOTY FAMI) pozostaje bez zmian (rezerwacje.duw.pl).