Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

5 głównych błędów przy złożeniu wniosku na pobyt czasowy

Ciekawostki
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najczęściej popełniane błędy w składaniu kompletu dokumentów na kartę pobytu przez cudzoziemców.

1. Zdjęcia


Aby złożyć wniosek na kartę pobytu, jednym z głównych wymagań są 4 zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm. Koniecznie zdjęcie należy wykonać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, na jednolitym jasnym tle, patrząc prosto z otwartymi oczami, odsłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami oraz z naturalnym kolorem skóry.

Не правильные фотографии

Nieprawidłowe zdjęcia

Правильные фотографии


Prawidłowe zdjecia

2. Czego kategorycznie nie należy robić przy składaniu dokumentów pocztą


- nie wkładać do koperty pieniędzy za wniosek (opłata skarbowa);

- nie wysyłać w kopercie oryginalnego paszportu lub dowodu osobistego;

- nie próbuj samodzielnie odciskać palców w kwestionariuszu.


3. Opłata


Przed złożeniem kompletu dokumentów wymagane jest potwierdzenie płatności. Musisz mieć pokwitowanie płatności lub wydrukowane potwierdzenie płatności z aplikacji mobilnej Banku.

Przy wysyłaniu dokumentów pocztą dodaje się również potwierdzenie wpłaty za zezwolenie na pobyt czasowy.


  • W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: 440 zł​
  • Wszystkie inne cele pobytu: 340 zł​
  • Wniosek o pobyt rezydenta długoterminowego UE: 640 zł​
  • Wniosek o pobyt stały: 640 zł​

Opłata wnoszona jest do właściwego organu podatkowego, tj. do Gminy Wrocław​

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


W przypadku innych województw, na konto odpowiedniej gminy, tj. Gminy Kraków, Gminy Poznań,etc.


​4. Umowa najmu mieszkania;


Każdy cudzoziemiec musi mieć gwarantowane miejsce zamieszkania. W tej chwili zameldowanie nie jest konieczne, wystarczy mieć umowę podpisaną między właścicielem mieszkania a najemcą.

Również często cudzoziemcy spotykają się z problemem nieprawidłowo podpisanej umowy najmu mieszkania.


Na co warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy:


- podpisy pod umową (najemcy lub wynajmującego)​;


- brak wskazanego adresu wynajmowanego mieszkania;


- nietypowe wpisy w umowie (np.: zakaz podnajmu lokali);


- strona umowy jest osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu​;


- źle sformułowana umowa.


Dodatkowo można podać w umowie Numer Księgi wieczystej. Kataster gruntowy (księga wieczysta) - rejestr przedstawiający tytuł prawny do lokalu. Za pomocą tego numeru można ustalić, do kogo i jakie prawa należą do danej nieruchomości.


5. Idealnie wypełniony wniosek


Podczas wypełniania kwestionariusza każdy cudzoziemiec ma do czynienia z dużą liczbą pytań i liczbą punktów do wypełnienia. Co najważniejsze - każdy element kwestionariusza musi być wypełniony, a formularz powinien być aktualny w dniu złożenia dokumentów. Na przykład: jeśli nie masz drugiego imienia, musisz wpisać "Nie dotyczy" lub "brak"w punkcie.Kwestionariusz musi być wypełniony w języku polskim, a także podpisany przez obcokrajowca w określonych rubrykach. Wniosek trzeba złożyć w 3 egzemplarzach (1oryginał + 2 kopie).


Często popełnianym błędem jest również niewłaściwy podpis w części D wniosku. Podpis powinien znajdować się w środku, bez dotykania ramki.

Как правильно поставить подпись на Карте Побыте