Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Prawa obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022

Życie w Polsce
Legalny pobyt w Polsce

Ukrainiec, który musiał opuścić ojczyznę w wyniku rosyjskiej agresji, ma prawo legalnie przebywać na terytorium Polski przez 18 miesięcy. Dotyczy to uchodźców w każdym wieku i płci. Obywatel Ukrainy przebywa w Polsce legalnie, jeśli jest:
 • przekroczył granicę ukraińsko-polska po 24 lutego 2022;
 • został wpisany do rejestru przez komendanta Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.

Numer PESEL i znaczenie jego uzyskania

PESEL to indywidualny 11-cyfrowy kod identyfikujący osobę fizyczną. Ten kod zawiera informacje o dacie urodzenia i płci osoby, a także numer podatkowy i numer referencyjny. Posiadanie numeru PESEL u Ukraińca daje mu takie same prawa jak u rodzimego Polaka, a mianowicie:
 • możliwość oficjalnego zatrudnienia;
 • lecznictwo;
 • pomoc społeczna;
 • bezpłatne zapisy dzieci do przedszkoli i szkół;
 • rekrutacja na wyższe uczelnie;
 • otwarcie firmy.

Po otrzymaniu osobistego kodu Ukrainiec może utworzyć profil księgowy w polskim systemie mObywatel, co otworzy mu dostęp do zdalnej rejestracji wielu usług.

Jednorazowa pomoc pieniężna dla obywateli Ukrainy

Rząd polski postanowił wypłacić każdemu Ukraińcowi-uchodźcy pomoc pieniężną w wysokości 300 złotych, co w wyliczeniu równa się 2000 hrywien. Pomoc materialna jest wypłacana każdej osobie, która przybyła z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., w tym dzieciom.

Opieka medyczna dla obywateli Ukrainy w Polsce

Ukraińcy, którzy uciekli z rodzinnego domu z powodu wojny, mogą liczyć na bezpłatną pomoc medyczną. Narodowy Fundusz Zdrowia Polski zatwierdził taką możliwość od 24.02.2022 r.

Aby skorzystać z pomocy, należy udać się do placówki medycznej w Polsce i przedstawić niezbędne dokumenty. Bezpłatne dla uchodźców będą następujące usługi:
 • podstawowa opieka medyczna;
 • leczenie ambulatoryjne;
 • leczenie w warunkach szpitalnych;
 • rehabilitacja (z wyjątkiem uzdrowisk);
 • leczenie psychiatryczne;
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • usługi stomatologiczne.