Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Czy będzie wydana karta pobytu w 2022r?

Czasowy lub stały pobyt
Czy będzie wydana karta pobytu w 2022r?

Wbrew spekulacjom, które wybuchły po wprowadzeniu ustawy dotyczącej zawieszenia terminów postępowań o wydanie karty pobytu, urzędy wojewódzkie wciąż wydają decyzje administracyjne i karty pobytu. Faktycznie, po zmianie przepisów ponaglenia i skargi sądowe do końca roku 2022 są nieskuteczne, nie oznacza to jednak, że inspektorzy nie pracują. W dalszym ciągu Cudzoziemcom wydawane są zezwolenia pobytowe. 

Zmiana przepisów, tak jak każda zmiana, wymaga dostosowania się do nowej rzeczywistości prawnej, podejmowania innych sposobów przyspieszenia postępowania niż ponaglenia i skargi.

Paradoksalnie, brak ponagleń i skarg na biurkach inspektorów może pozwolić im na większe zaangażowanie w rozpatrywaniu wniosków. Dzięki temu karty pobytu mogą być wydawane szybciej.

Dostosowujemy nasze działania do obecnej sytuacji. Naszym priorytetem od zawsze było uzyskanie decyzji pobytowych dla Klientów. Ponaglenia i skargi były jedynie sposobem, aby osiągnąć ten cel. Dlatego kontynuujemy naszą pracę najskuteczniej jak tylko możemy.