Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zmiana pracodawcy w 2020r. porady od ekspertów

Aktualności
Zmiana pracodawcy w 2022 jest znacznie łatwiejsza niż wcześniej, ograniczone zostały wymagane formalności, chociaż wciąż pewne obowiązki zostały utrzymane.

Obecnie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, mogą swobodnie zmienić zatrudnienie bez wnioskowania o nowe zezwolenie na pracę / kartę pobytu. Jedynym obowiązkiem jaki ma wykonać nowy pracodawca jest powiadomienie urzędu pracy przez portal praca.gov.pl w terminie 14 dni od rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Pewne uproszczenia zostały przewidziane także dla obywateli innych państw niż Ukraina.

Jeżeli jesteś obywatelem innego państwa niż Ukraina, złożyłeś wniosek pobytowy po 29.01.2022 i otrzymałeś kartę pobytu, zmieniłeś pracodawcę, nie musisz znowu płacić 440 zł i składać nowego wniosku pobytowego.

Od 29.01.2022 wprowadzono nowe korzystne przepisy, dzięki którym zmiana pracodawcy nie powoduje konieczności wymiany karty pobytu. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wnieść opłatę skarbową 220 zł.

Wniosek należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia podjęcia nowej pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług konsultacyjnych dotyczących zmiany pracodawcy i legalizacji pobytu.