Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Biznesplan - dla Karty Pobytu na podstawie działalności gospodarczej

Biznes
Głównym dokumentem do wydania decyzji w sprawie Karty Pobytu na podstawie działalności gospodarczej jest SIT - 8 za poprzedni rok (zeznanie podatkowe na podatek dochodowy). W tej chwili wiele firm, które dopiero zaczęły istnieć na rynku pracy i nie mają tego dokumentu. W takim przypadku możesz przedstawić biznesplan.

Biznesplan to szczegółowy opis Twojej firmy wraz z obliczeniami i perspektywą na najbliższe kilka lat.

Co zawiera biznesplan?
  • Podsumowanie to podsumowanie całego dokumentu, wnioski, które wyciągniesz na podstawie szczegółowych obliczeń.
  • Opis produktu - w tej sekcji musisz szczegółowo opisać oferowaną usługę lub produkt i przeanalizować ich potencjał.
  • Analiza rynku - opisać jaki potencjał, popyt i popyt na usługi.
  • Zgodnie z takim dokumentem inspektor będzie mógł zrozumieć, czym dana osoba zajmuje się w ramach działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Tak więc biznesplan zastępuje na początkowym etapie zaświadczenie o dochodach dla firmy za 12 miesięcy. Dokument ten nie zwalnia jednak od zgłoszenia CIT-8 w przyszłości.

Specjaliści ONE PLUS mają bogate doświadczenie w tworzeniu biznesplanów dla różnych firm.