Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Jakie dokumenty są potrzebne na kartę pobytu członków rodziny?

Czasowy lub stały pobyt
Standardowy pakiet dokumentów:

 • wniosek na udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w 3-ch egzemplarzach;
 • 4 zdjęcia 35mm x 45mm;
 • kopia paszportu;
 • opłatą skarbowa (340zł);
 • kopia zezwolenia na pobyt małżonka (karta pobytu);
 • akt małżeństwa;
 • akt urodzenia dziecka;
 • potwierdzenie ubezpieczenia medycznego;
 • potwierdzenie dostępności gwarantowanego miejsca pobytu (umowa najmu mieszkania);
 • posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu.

W tym poście chcielibyśmy omówić kilka sytuacji ubiegania się członka rodziny o zezwolenie na pobyt (karta pobytu) w Polsce.

1. Jeżeli jeden z członków rodziny posiada zezwolenie na pobyt w Polsce


Jeżeli jeden z członków rodziny uzyskał już zezwolenie na pobyt w Polsce, małżonek lub dziecko może złożyć komplet dokumentów na kartę pobytu na podstawie połączenia z rodziną (pobyt z cudzoziemce).

Rozważmy dwie opcje:

- współmałżonek nie pracuje w Polsce, a dzieci są zapisane do szkoły lub do przedszkola. W takim przypadku jeden z członków rodziny powinien przynosić regularne dochody wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających pod opieką (dla osoby prowadzącej gospodarstwo samodzielnie-w wysokości 701 zł. netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł. netto miesięcznie).
Również dodatkowym dokumentem dla dziecka małoletniego - jest potwierdzenie zapisania się do szkoły lub przedszkola (zaświadczenie).

- współmałżonek pracuje w Polsce - w takim przypadku cudzoziemiec może ubiegać się zarówno o  pobyt na podstawie pracy, jak i na podstawie połączenia z rodziną. W takim przypadku dostarczane są dokumenty potwierdzające istnienie źródła stabilnego i regularnego dochodu cudzoziemca (umowa zlecenie/umowa o pracę). Jeżeli wynagrodzenie obcokrajowca jest niższe niż płaca na terytorium Polski, to dodatkowo składa się umowę małżonka.

2. Jeżeli jeden z członków rodziny jest obywatelem polskim


W takim przypadku złożenie karty pobytu odbywa się na podstawie zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (pobyt z obywatelem polskim).

Standardowy pakiet dokumentów:

 • wniosek na udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w 3-ch egzemplarzach;
 • 4 zdjęcia 35mm x 45mm;
 • kopia paszportu cudzoziemca;
 • opłatą skarbowa (340zł);
 • kopia dowodu osobistego małżonka;
 • akt małżeństwa (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
 • potwierdzenie ubezpieczenia medycznego;
 • potwierdzenie dostępności gwarantowanego miejsca pobytu;
 • posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu.