Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Poland Business Harbour

Biznes
Poland Business Harbour to rządowy program, który początkowo wspierał Białorusinów, którzy chcieli rozpocząć własną działalność gospodarczą w Polsce. Od 13 lipca 2021 mogą z niego skorzystać również obywatele Ukrainy, Rosji, Mołdawii, a także Gruzji i Armenii. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat specjalnej wizy.

Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wizę krajową – wypełniony i podpisany.
  2. aktualne zdjęcie biometryczne.
  3. paszport – wydany w ciągu otatnich 10 lat, ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum dwie wolne strony przeznaczone na wizy.
  4. ubezpieczenie medyczne na okres ważności wizy (minimalna kwota ubezpieczenia 30 tys. euro).
  5. dokumentacja potwierdzająca cel podróży:
  • Jeśli jesteś specjalistą IT – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia technicznego z zakresu IT lub co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT oraz dowód zainteresowania ze strony jednej z partnerskich firm programu (zalecany wzór oświadczenia do pobrania na dole strony). Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów na j. polski.
  • jeśli zakładasz startup – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu Poland Prize,
  • jeśli prowadzisz małe/średnie/duże przedsiębiorstwo – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Freelancerzy powinni udokumentować wykształcenie techniczne bądź roczne doświadczenie w sektorze IT. Z kolei od cudzoziemców zakładających startup wymaga się dokumentów poświadczających zakwalifikowanie do udziału w programie przez Fundację Startup Hub Poland. Właściciele małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa są zobligowani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.