Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Kosiniakowe - pomoc finansowa przy narodzinach dziecka

Życie w Polsce
Kosiniakowe - pomoc finansowa przy narodzinach dziecka. Mogą się o nią ubiegać osoby nie uprawnione do otrzymania Zasitku materzyńskiego. Kryterium dochodowe dla uzyskania przychodu Kosiniakowego - nie.

Kosiniakowe mają prawo do otrzymywania:
 • bezrobotni;
 • osoby pracujące na podstawie regulaminu (umowa zlecenie, umowa zlecenie, B2B);
 • student;
 • rolnik;
 • osoby zatrudnione, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie otrzymują zasitku materzyńskiego.

Wysokość świadczenia -1000 zł. Rodzice mogą otrzymać zasiłek już miesiąc po złożeniu pełnego zestawu dokumentów.

Okres wypłaty świadczenia:
 • 52 tygodnie po urodzeniu / adopcji jednego dziecka;
 • 65 tygodni po urodzeniu/adopcji dwójki dzieci;
 • 67 tygodni po urodzeniu / adopcji trojga dzieci;
 • 69 tygodni po urodzeniu/adopcji czworga dzieci;
 • 71 tygodni po urodzeniu / adopcji pięciorga dzieci.

Wniosek należy złożyć w MOPS w miejscu zamieszkania.

Obywatele Ukrainy posiadający status UKR powinni dołączyć do wniosku:
 • PESEL matki i dziecka;
 • Akt urodzenia dziecka;
 • Paszport (w przypadku braku paszportu obywatela Ukrainy).

Inni cudzoziemcy muszą dodatkowo dodać:
 • warunki wynajmu mieszkania;
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu, potwierdzenie sporządzenia dokumentów do odbioru Karty pobytu).