Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Co to jest Blue Card?

Czasowy lub stały pobyt
Blue Card to jeden z polskich i europejskich dokumentów, który pozwala wysoko wykwalifikowanym specjalistom zalegalizować swój pobyt w Polsce i Unii Europejskiej. Pomimo nazwy - nie jest osobną kartą.

Zezwolenie na pobyt uzyskane na podstawie przepisów o Blue Card różni się od zwykłego tylko notatką na samej karcie, na której widnieje Niebieska karta UE, zamiast zwykłego wzoru na czasowy.

Kto może otrzymać Blue Card w Polsce?

Oficjalnie Zezwolenie otrzymane na podstawie przepisów o Blue Card nazywa się" zezwoleniem na pobyt w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich umiejętności zawodowych " - Zezwolenie na czas pracy w celu wykonywania pracy w celu uzyskania wysokich kwalifikacji.

Aby uzyskać takie zezwolenie, cudzoziemiec musi:
  1. Mieć dochód nie niższy niż 150% równowartości przeciętnego wynagrodzenia brutto według województwa.
  2. Potwierdź posiadanie umiejętności zawodowych.
  3. Mieć umowę z pracodawcą na okres co najmniej 1 roku.
  4. Być zabezpieczone w Polsce mieszkaniem.
  5. Posiadaj ważne ubezpieczenie zdrowotne.
  6. Posiadanie ważnego paszportu i przebywanie w Polsce jest legalne.
  7. Twoja specjalność znajduje się w specjalnym rejestrze zawodów wysoko wykwalifikowanych i poszukiwanych, uregulowanym w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Blue Card dla specjalistów IT-jednym z głównych obszarów, w których można uzyskać zezwolenie na pobyt na podstawie wysokich kwalifikacji jest IT.

Oczekiwanie na otrzymanie Blue Card wynosi 2-6 miesięcy.

Zapraszamy na konsultacje do ONE PLUS, nasi specjaliści mają duże doświadczenie w obsłudze firm IT,a także w załatwianiu kart.