Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Czym zajmuję się pośrednik w procesie uzyskania Karty Pobytu?

Ciekawostki
Pośrednikiem w postępowaniu uzyskania karty pobytu jest  to pełnomocnik, może występować zarówno firma jak i osoba fizyczna. Pełnomocnikiem może być każdy, kto ma zdolność prawną i nie jest pozbawiony praw obywatelskich. Pełnomocnik może podjąć w imieniu cudzoziemca praktycznie wszystkie czynności, z wyjątkiem tych, które wymagają jego osobistego zaangażowania (np.: złożenie odcisków palców, osobiste stawiennictwo przed organem, wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną).

Zalety pośrednika w procesie uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy/ pobyt stały


Statystyki pokazują, że w zasadzie co drugi cudzoziemiec korzysta z usług pośredników w uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Dlaczego?

  • gwarancja otrzymania korespondencji - pełnomocnik pełni również funkcję odbiorcy twoich listów z Urzędu. Ponadto przy zmianie miejsca zamieszkania nie musisz się martwić, na jaki adres Inspektor wyśle twój list;

  • gwarancja poprawnie złożonego wniosku i kompletu dokumentów - pośrednik wie jak prawidłowo wypełnić wniosek i jaki pakiet dokumentów jest potrzebny właśnie dla Ciebie;

  • gwarancja zakończenia  pozytywnie twojego wniosku - pośrednik, jest specjalistą w prawie imigracyjnym, monitoruje wszystkie zmiany w Prawie i ma najnowsze i aktualne informacje o pobycie i zatrudnieniu;
  • gwarancja przyspieszenia procesu - ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, nie zawsze rozpatrzenie twojego wniosku idzie zgodnie z określonymi terminami. Pełnomocnik monitoruje proces postępowania Twojej sprawy od złożenia dokumentów do otrzymania decyzji.

Wybór pośrednika


Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pośrednika (pełnomocnika)?

  • stopień formalności - czy działalność jest zarejestrowana, od kiedy istnieje na rynku;
  • umowa o świadczenie usług;
  • opinie klientów;
  • certyfikaty / dyplomy;
  • czy istnieje strona, strony w sieciach społecznościowych.

Radzimy podejść do wyboru pośrednika odpowiedzialnie, ponieważ pośrednik będzie Ci towarzyszył przez cały proces administracyjny. Ufasz pośrednikowi swój pobyt w innym kraju, a w przyszłości swoje przeznaczenie!