Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Decyzja negatywna - jak tego uniknąć

Czasowy lub stały pobyt
Błędy w złożonych dokumentach
Należy pamiętać, że osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt stały często nie zagłębiają się w istotę tego, czego się od nich wymaga i składają dokumenty, które w ogóle nie są od nich wymagane czy dokumenty, które nie są już ważne lub w takiej ilości, która komplikuje pracę urzędu. To z kolei powoduje błędy/trudności w pracy urzędników.

Najczęściej spotykane błędy w złożonych dokumentach:
  • nieaktualne dokumenty (np. zaświadczenie z banku);
  • dokumenty z błędami (literówki, błędna data);
  • dokumenty, których termin ważności wygasa przed zakończeniem postępowania administracyjnego (zaświadczenie z uczelni, umowa najmu mieszkania, umowa o pracę);
  • dokumenty, które nie spełniają wymagań prawa (dotyczy to głównie tych, które nie są potwierdzeniem zamiaru osiedlenia się w Polsce na stałe).

Do pozostałych czynników powodujących decyzję negatywną w sprawach dotyczących zezwolenia na pobyt stały można zaliczyć:
  • składanie więcej niż jednego wniosku o zezwolenie na pobyt (osoba nie może mieć dwóch lub więcej spraw w toku);
  • nieuregulowanie braków formalnych bądź materialnych w terminie wyznaczonym przepisami prawa;
  • niedołączenie do akt sprawy dokumentów wskazujących nowe okoliczności (zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca zamieszkania lub uczelni, zmiana wysokości wynagrodzenia).

Biorąc pod uwagę liczbę osób składających dokumenty, urzędy są często bardzo obciążone pracą. Postaraj się maksymalnie uprościć urzędnikom wykonywanie przez nich obowiązków przy rozpatrywaniu Twojej sprawy. Przygotuj poprawnie wszystkie wymagane dokumenty. Uwzględnij w nich tylko te informacje, które są naprawdę ważne i potrzebne do pozytywnego zakończenia sprawy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy:
  • osobiste złożenie wniosku w urzędzie (z otrzymaniem pieczątki)
  • monitorowanie sprawy w urzędzie i kontakt z inspektorem
  • otrzymanie decyzji i karty pobytu