Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Ubezpieczenie do Karty Pobytu

Czasowy lub stały pobyt
Aby uzyskać zezwolenie na pobyt, konieczne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej. Może to być deklaracja ZUS ZUA, dobrowolne ubezpieczenie NFZ lub prywatna polisa ubezpieczeniowa.

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa?
  • okres ważności minimum 6 miesięcy
  • oprawa po polsku
  • okres ubezpieczenia
  • imię i nazwisko cudzoziemca
  • potwierdzenie płatności
  • suma ubezpieczenia

W Polsce wszystkie osoby legalnie zatrudnione - w tym cudzoziemcy-są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że pracownik i jego rodzina (małżonek, dzieci, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem, ponieważ na przykład nie pracują) mogą bezpłatnie korzystać z usług medycznych w publicznych i niepaństwowych placówkach opieki zdrowotnej.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nowemu zatrudnionemu pracownikowi ubezpieczenia zdrowotnego. O nowym pracowniku pracodawca zgłasza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dla studentów do 26 roku życia - musisz mieć ubezpieczenie prywatne lub dobrowolne ubezpieczenie NFZ, pomimo oficjalnego zatrudnienia.

ONE PLUS może pomóc w wykupieniu polisy medycznej zgodnie z wymogami Urzędu do Spraw cudzoziemców (Urząd do spraw cudzoziemców) w celu złożenia dokumentów na Zezwolenie na pobyt (Karta Pobytu) w 5 minut!