Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Składanie wniosków o pobyt czasowy na podstawie pracy

Czasowy lub stały pobyt
Pakiet dokumentów, który pozwoli ci uzyskać pieczęć w paszporcie przy składaniu wniosku, a także na podstawie którego możesz uzyskać zezwolenie na pobyt:

  1. Zezwolenie na pracę - może to być oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub świadczeniu typu A. Wynagrodzenie musi być co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie w bieżącym roku.
  2. Umowa z pracy - umowa o prace lub zlecenie. Przy umowie zlecenie radzimy dodać również zapisanie o dochodach za ostatnie 3 miesieca.
  3. Załącznik nr1 - dokument ten zapewnia pracodawca. Na ostatniej stronie tego dokumentu musi znajdować się podpis pracodawcy lub osoby, która ma pełnomocnictwo do podpisania tego dokumentu.
  4. ZUS - dokument również po stronie pracodawcy. Przy umowach z ZUS warto dodać ZUS PKO BP.
  5. KRS lub CEIDG. Nie jest to obowiązkowe (inspektor może sam sprawdzić ten dokument w specjalnym systemu), ale może go również dać pracodawca.
  6. W niektórych momentach wymagana jest opinia STAROSTY.

Specjaliści ONE PLUS pomogą Ci w kompletowaniu dokumentów, analizie i 100% gwarancji pozytywnego wyniku!