Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Skarga na wojewodę do sądu administracyjnego

Ciekawostki
Tysiące obcokrajowców w Polsce oczekuje na pobyt od lat, a już na pewno ten okres jest dłuższy niż przewidziany prawem. Jak przyspieszyć proces wydawania karty czasu?

Jeżeli wojewoda oraz naczelnik urzędu do Spraw Cudzoziemców nie wydadzą decyzji w wiążących dla nich terminach, mają Państwo prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Nasi eksperci nie doradzają od razu wnoszenia reklamacji, tylko w przypadku, gdy złożyłeś już wcześniej wnioski i ponaglenia i jesteś pewien poprawności złożonego przez Ciebie wniosku.

Dodatkowym bonusem jest odszkodowanie dla cudzoziemca za długie oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o kartę pobytu.

Skarga jest rozpatrywana przez Sąd ~ 3-4 miesiące.

Często zadawane pytanie - czy skarga może zaszkodzić cudzoziemcowi? Oczywiście, że nie, więc nie bój się złożyć wniosku do sądu.

Cena opłaty sądowej wynosi 100 zł.

Zapraszamy do Naszego Biura na bezpłatną konsultację!