Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zmiana organizacji obsługi w Urzędzie Wojewódzkim dla Obywateli UE

Aktualności
UWAGA! Zmiana Organizacji Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu dla Obywateli UE, ich Rodzin, BREXITU i Zaproszeń
Z przyjemnością informujemy, że od 11 grudnia 2023 roku wprowadzane są istotne zmiany w organizacji obsługi klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczące spraw obywateli Unii Europejskiej, członków ich rodzin, kwestii związanych z BREXITEM oraz procesu składania zaproszeń.

Nowa Procedura Rezerwacji Wizyt

Od daty wspomnianej wyżej, eliminujemy dotychczasowy system mailowych rezerwacji wizyt. Wszystkie sprawy związane z obywatelami UE, ich rodzinami, kwestiami BREXITU oraz zaproszeniami będą obsługiwane w Sali Obsługi Klienta A.

Jak złożyć wniosek lub odebrać dokumenty?

Aby złożyć wniosek, odebrać dokumenty lub uzupełnić dokumentację (w tym osobiście stawić się), prosimy o pobranie biletu z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A. W opcjach wybierzcie: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Obsługa w wyżej wymienionych sprawach będzie dostępna przy stanowisku nr 5 na Sali A w godzinach pracy urzędu, tj. od 9:00 do 16:00. Pobranie biletu możliwe jest od godz. 9:00 do godz. 15:00 lub do wyczerpania numerków.

Nowe Zasady Obsługi – Do Odwołania

Informujemy, że wprowadzone zmiany w obszarze obsługi klienta obowiązywać będą do odwołania.

Ważne Informacje!

Przy składaniu wniosku konieczne jest dostarczenie kopii dokumentów oraz okazanie ich oryginałów celem uwierzytelnienia przez pracownika Urzędu. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane, będą przyjmowane tylko po wcześniejszym uwierzytelnieniu, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, np. przez radcę prawnego lub notariusza będącego pełnomocnikiem w sprawie. Dokumenty w języku obcym muszą być dołączone do wniosku w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Formularze i Dodatkowe Informacje

Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje dotyczące procedur są dostępne pod poniższymi linkami:


Dziękujemy za zrozumienie i gotowość do współpracy w zaktualizowanej procedurze obsługi klienta.