Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

Czasowy lub stały pobyt
Pomoc finansowa skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy są posiadaczami Karty Polaka i przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy po 24.02.2022.

Pomoc finansowa w wysokości 1505 zł dla osoby pełnoletniej, w wysokości 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej.

Kto może liczyć na pomoc?
  • Posiadacze Karty Polaka, dzieci / małżonkowie
  • Obywatele Ukrainy, którzy posiadali Kartę Polaka i wygasła jej ważność
  • Obywatele polscy posiadający zezwolenie na pobyt na Ukrainie i członkowie ich rodzin

ONE PLUS– HR & Relocation Solutions
ul. Piłsudskiego 14/3, Wrocław
+ 48 (71) 880 85 08 – Biuro
+48 537 272 400 – Viber / WhatsApp