Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Otwarcie biznesu w Polsce dla ukraińskich uchodźców

Biznes
W związku z przyjętą ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, można teraz zarejestrować nie tylko wspólnotę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółką), ale także prywatną przedsiębiorczość. Dotyczy to obywateli, którzy przekroczyli granicę z Polska po 24.02.2022 r.

Wcześniej zarejestrować prywatną działalność gospodarczą mogły tylko osoby, które:
  • posiadają zezwolenie na pobyt stały;
  • mają rezydenta we;
  • są studentami;
  • są małżeństwem z obywatelem polskim;
  • mają Kartę Polaka.

Istnieją dwa rejestry przedsiębiorców:
  1. KRS - elektroniczny rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.
  2. CEIDG - elektroniczny rejestr dla przedsiębiorców prywatnych.

ONE PLUS świadczy usługi takie jak zakładanie firmy pod klucz, a także doradzamy w zakresie rozliczeń podatkowych i uciążliwości dla cudzoziemców, a także w legalizacji pobytu na terenie Polski samych przedsiębiorców.