Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest przeznaczona?

Aktualności
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatnik ma obowiązek dostarczyć swojemu pracownikowi informację PIT-11. Na podstawie tego dokumentu możesz przejść do wypełnienia pozostałych formalności. Zeznanie podatkowe jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i przez internet.

PIT-37 − co to jest?
Formularz PIT 37 dotyczy niemal każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Jest to wypłata pomniejszona już o obowiązujące składki. W takim przypadku płatnik pobierający zaliczki ma obowiązek dostarczenia informacji PIT 11. Ten dokument umożliwia poprawne rozliczenie PIT 37.

Kto wypełnia PIT-37?
Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla podatników, którzy za poprzedni rok podatkowy osiągnęli dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Należy podkreślić, że ten dokument wypełniają wyłącznie osoby, które otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową.

Do czego służy PIT-11?
Pracodawca ma obowiązek dostarczyć informację PIT-11 do płatnika przed końcem lutego w roku następującym po okresie podatkowym. Ten dokument stanowi dokładne wyszczególnienie kwot, o które przez cały rok podatkowy było potrącane miesięczne wynagrodzenie pracownika.