Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Moduł Obsługi Spraw (MOS) - nowy serwis internetowy dla cudzoziemców

Życie w Polsce
Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.

Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody. Po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, obecnie konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości jednak portal zapewni w pełni możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Strona mos.cudzoziemcy.gov.pl umożliwia także:
  • sprawdzenie możliwości pobytowych w zależności od sytuacji, w której znajduje się cudzoziemiec
  • dostęp do informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski
  • dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań
  • poznanie informacji o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach procedur
  • dostęp do list kontrolnych procedur aby zweryfikować, czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego
  • dostęp do filmów instruktażowych i publikacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji
  • korzystanie z formularzy aktywnych PDF do wypełnienia elektronicznie
  • pobranie innych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.

Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w siedmiu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, francuskiej, wietnamskiej i arabskiej.