Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zmiana pracy w Polsce w przypadku posiadania Karty Pobytu lub oczekiwania na nią

Czasowy lub stały pobyt
Jeśli już jesteście posiadaczem Karty Pobytu i z jakiegoś powodu znajdujecie się w sytuacji zmiany pracy, to istnieje obowiązek zgłoszenia do Urzędu Wojewódzkiego o utracie starej pracy w ciągu 15 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy. Zawiadomienie musi być pisemne.

Następnie jest 30 dni na znalezienie nowej pracy i złożenie pakietu dokumentów na uzyskanie nowej karty pobytu.

Jeśli sprawa jest na etapie rozpatrywania w Urzędzie i decyzja jeszcze nie została zaprojektowana, głównym zadaniem jest zminimalizowanie luki między zwolnieniem ze starej pracy a przyjęciem na nową, a tym samym dołączenia dokumentów od nowego pracodawcy. Ten punkt jest ważny z punktu widzenia niemożności przewidzenia, kiedy inspektor prowadzący sprawę weźmie folder z Twoją sprawą i stwierdzi, że nie pracujesz w miejscu, na podstawie którego złożyłeś wniosek o pozwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Znalazłeś się w sytuacji opisanej powyżej i nie wiesz, co robić? Firma ONE PLUS chętnie Ci pomoże i znajdzie najlepsze rozwiązanie twojego problemu.