Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Apostille - co to jest i do czego służy?

Życie w Polsce
Apostille to międzynarodowa standardowa forma potwierdzenia, że dokument nie jest fikcyjny. Potwierdza moc prawną dokumentu zagranicznego w Polsce. Zwykle umieszczany jest na dokumentach osobistych lub firmowych wydawanych przez władze państwowe w Polsce.

Najczęściej jest to:
  • akty stanu cywilnego, akty urodzenia, zgonu i małżeństwa, orzeczenia sądowe;
  • dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), w tym o braku niekaralności osoby lub orzeczeń sądowych w stosunku do spółki, zaświadczenia o niekaralności;
  • dokumenty poświadczone notarialnie (akty, pełnomocnictwa, protokoły);
  • świadectwa kwalifikacji, w tym świadectwa szkolne i dyplomy uniwersyteckie, ich kopie, duplikaty i załączniki do nich;
  • umowy handlowe, faktury, faktury importowo - eksportowe, kopie zaświadczeń z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) i CEIDG (Centralnego Rejestru podmiotów gospodarczych);
  • ponadto apostille mogą być umieszczane na przysięgłym tłumaczeniu dokumentu na język obcy lub Polski w celu jego ważności za granicą.

Możesz uzyskać apostille, zwracając się do:
  1. Ministerstwo Edukacji (wszystkie dokumenty związane z edukacją)
  2. Ministerstwo Sprawiedliwości (dokumenty notarialne, akty stanu cywilnego)
  3. MSZ - wszystkie inne rodzaje dokumentów.

Termin otrzymania apostille - 5 dni roboczych(może zostać przedłużony do 20 dni).

Wysyłając dokumenty pocztą, musisz policzyć dni na dostawę.

Agencja ONE PLUS świadczy usługę legalizacji dokumentów wydawanych w Polsce "pod klucz". Pomożemy Ci umieścić apostille na twoich dokumentach w szybkim czasie i bez problemów, co oznacza przyspieszenie przygotowań do wyjazdu za granicę.

Zapewniamy kompleksową obsługę całego procesu, w tym profesjonalne tłumaczenie dokumentów (Tłumaczenie przysięgłe).