Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Czarna lista SIS (System Informacyjny Schengen)

Życie w Polsce
System Informacyjny Schengen (SIS) to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone prawem kategorie min.dane o osobach, poszukiwanych i przedmiotach wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.

Dane biometryczne obcokrajowców, którzy kiedykolwiek mieli problemy z prawem, są wprowadzane do systemu SIS. Od 1995 r. system SIS pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa w Europie pomimo braku kontroli na granicach wewnętrznych. W 2013 roku wprowadzono drugą generację systemu SIS (SIS II), oferującą nowe opcje, takie jak możliwość dodawania do rekordów odcisków palców i zdjęć. W 2023 r. SIS zostanie zaktualizowany i wzbogacony o nowe rekordy, zaktualizowane dane i zoptymalizowane opcje. Główne powody bycia na czarnej liście są określone w ustawie o cudzoziemcach RP cz. 1 art. 435 Ustawa o cudzoziemcach.

Z jakiego powodu Twoje dane osobowe mogą zostać wprowadzone do systemu SIS?
  • Deportacja lub ekstradycja cudzoziemca.
  • Naruszenie prawa pracy.
  • Zaległości w grzywnach.
  • Naruszenie pobytu na podstawie ruchu bezwizowego.
  • Fałszywe dokumenty na pobyt w którymkolwiek z krajów strefy Schengen.
  • Kara za przystąpienie do RP lub innego kraju Schengen, kara pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 1 rok.
  • Sprawca / a przestępstwa, które zgodnie z prawem jest szczególnie dotkliwe, jeśli miało miejsce w kraju spoza strefy Schengen.
  • Zakaz wjazdu ze względu na bezpieczeństwo narodowe, publiczne, obronę i inne interesy Polski.
  • Przyznanie się do winy za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (otrzymano grzywnę lub pozbawienie wolności).

Obecność Państwa danych w tym systemie będzie powodem wydania odmowy przy wydawaniu zezwolenia na pobyt na terytorium Polski.